lyhk.net
当前位置:首页 >> 单独反犬旁是什么字 >>

单独反犬旁是什么字

这个字读作tí,意为“犬”.参见:http://www.zdic.net/zd/zi3/ZdicF0ZdicA4Zdic9FZdicA5.htm

猎,[liè],猎的繁体字.问题已解决记的采纳,点击 右下的 采纳.

3 犭 quǎn 5 犯 fàn5 犰 qiú 6 犴 àn,hān6 犷 guǎng 6 犸 mǎ6 chái 6 gē6 jǐ 6 zhuó7 狈 bèi 7 狄 dí7 hǒu 7 狂 kuáng7 狃 niǔ 7 犹 yóu7 狁 yǔn 7 pèi7 huān 7 kàng7 kuáng 7 mù7 yà 7 yín7 zhòng 8 狒 fèi8 狗 gǒu 8 狐

犭(quǎn) ● 犭 犭:U+72AD : CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AD:quǎn ◎ 同“犬”.用作偏旁.俗称“反犬旁”. 笔画数:3,部首:犭,笔顺编号:353 示例:犹、狗、猫、狼、狠等 【五笔】 qte 犭婴如:《山海经》:西南三百八十里,曰涂之山,蔷水出焉,西流注于诸资之水;涂水出焉,南流注于集获之水.有兽焉,其状如鹿而白尾,马足人手而四角,名曰犭婴如.

带有反犬旁的字和动物有关,比如狼、狗、猪、狐、狸、猫、 猴、猬、猢、猞、猩、猁,等等.汉字解析:一、狼1、拼音:láng2、释义:哺乳动物,形状很像狗,性残忍而贪婪,昼伏夜出,能伤害人畜,毛皮可制衣褥.3、笔顺:撇、弯钩、

反犬旁-【汉语文字】反犬旁【汉语拼音】fǎn quǎn páng【词语解释】楷书中改变从“犬”字中“犬”字形,变为反写的“犬”字“犭”,称为反犬旁

反犬旁的字有:犯 fàn 、犰 qiú、 犴 àn,hān 、 犷 guǎng 、 犸 mǎ 、 chái 、 gē 、 jǐ、 zhuó、 狈 bèi 、 狄 dí 、 hǒu 、狂 kuáng、 狃 niǔ、犹 yóu、 狁 yǔn、 pèi 、 huān 、 kàng 、 kuáng 、 mù yà 、 yín、 zhòng

好像没有这个字有反犬旁加【各】貉 多音字[hé ] 哺乳动物,外形像狐,穴居河谷、山边和田野间;杂食鱼、鼠、蛙、虾、蟹和野果、杂草等,皮很珍贵:一丘之~. 食肉目犬科的1种.中等体型,外形似狐,但较肥胖,体长50~65厘米,尾

独是犬+蜀.古时候羊成群,狗是用来看羊的,一条狗,因此引申出单独之意.其次,蜀古代是附著,黏附之意,一只狗黏在主人身边,不成群,这就是单独的独.

地狱的狱,两岸猿声啼不住的猿

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com