lyhk.net
当前位置:首页 >> 关于声音的四字成语 >>

关于声音的四字成语

轰轰隆隆 乒乒乓乓 噼噼啪啪 铿铿锵锵 叮叮当当 叮叮咚咚 乒乒锵锵

描写"声音"的四字词语有:淅淅沥沥、滴滴答答、、嘈嘈切切、噼里啪啦、等.释义 淅淅沥沥 [ xī xī lì lì ]:象声词.雨声.滴滴答答 [ dī dī dā dā ]:重复的滴滴声;一连串轻快的声音或拍打. [ xī xī sū sū ]:拟声词,形容

成语有:人声鼎沸、震耳欲聋、声如洪钟、鸦雀无声、锣鼓喧天.一、人声鼎沸1、拼音:rén shēng dǐng fèi2、释义:锅里的水烧开了,发出响声,现指人群的声音吵吵嚷嚷,就像炸开了锅.3、出处:明冯梦龙《醒世恒言》:一日午后;刘

人声鼎沸,震耳欲聋响切云霄鸦雀无声锣鼓喧天悄无声息窃窃私语

靡靡之音 余音绕梁 珠圆玉润 字正腔圆 抑扬顿挫 惊天动地 雷霆万钧 轩然大波 燕语莺声 娓娓动听 玉石之声 细弱游丝 如雷贯耳 声如洪钟 哀声叹气 唉声叹气 嗳声叹气 鼻息如雷 不断如带 大音希声 咄咄逼人 咄咄怪事 咄嗟叱咤 扼腕叹息 耳听八方

抑扬顿挫.掷地有声.天籁之音.靡靡之音.大珠小珠.呼天号地.声嘶力竭.怪声怪气.振聋发聩.当头棒喝.鬼哭狼嚎.呼啸而至.国际悲歌.可歌可泣.泣不成声.余音绕梁.言为心声.鹦鹉学舌.信口开河.信口雌黄.有口难开.有口难辩.振臂一呼.一呼百应.娓娓道来.

哀声叹气 唉声叹气 嗳声叹气 鼻息如雷 不断如带 不绝如缕 不绝于耳 不露声色 不平则鸣 穿云裂石 大音希声 咄咄逼人 咄咄怪事 咄嗟叱咤 扼腕叹息 耳听八方 发聋振聩 发蒙振聩 沸反盈天 沸天震地 风风韵韵 蜂目豺声 凤鸣鹤唳 俯仰唯唯 改弦更张

形容声音的四字成语比较常见的如下;: 窃窃私语噼里啪啦 轰隆轰隆、滴答滴答、噼啪噼啪、咯吱咯吱 叽里呱啦 咯吱、滴答、轰隆、叽哩哇啦 叽里呱啦 噼里啪啦 丁冬滴答 叽哩哇啦 震耳欲聋

相关四字词语示例如下; 惊天动地、如雷贯耳、震耳欲聋、响彻云霄、 振聋发聩、锣鼓喧天、声如洪钟、人声鼎沸、 穿云裂石、雷霆万钧、响遏行云、余音绕梁

鸦雀无声 唉声叹气 鼻息如雷 屏声息气 不绝如缕 不绝于耳 不露声色 不平则鸣 穿云裂石 咄咄逼人 咄咄怪事 咄嗟叱咤 耳听八方 发聋振聩 发蒙振聩 沸反盈天 蜂目豺声 俯仰唯唯 改弦更张 鬼哭狼嚎 鬼哭神嚎 寒蝉凄切 鹤鸣九皋 欢声雷动 绘声绘色

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com