lyhk.net
当前位置:首页 >> 矣的拼音组词 >>

矣的拼音组词

矣 拼音: yǐ 笔画: 7 部首: 矢 五笔: ctdu 基本解释[yunghugh]矣yǐ 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久矣”,“悔之晚矣”;b.表示感叹,如“大矣哉”).笔画数:7;部首:矢;笔顺编号:5431134

矣 读音:yǐ 组词:某矣

矣 [yǐ 由来久~ 竭力为您解答,万水千山总是情,给个好评行不行!

已矣 yǐ yǐ矣哉 yǐ zāi矣乎 yǐ hū悔之晚矣 huǐ zhī wǎn yǐ至矣尽矣 zhì yǐ jìn yǐ瞠乎后矣 chēng hū hòu yǐ耗矣哀哉 hào yǐ āi zāi悔之矣 huǐ zhī wǎn yǐ翩其反矣 piān qí fǎn yǐ阅人多矣 yuè rén duō yǐ傍矣川 bàng yǐ chuān无噍类矣 wú jiào lèi yǐ叹观止矣 tàn guān zhǐ yǐ探观止矣 tàn guān zhǐ yǐ某矣 mǒu yǐ墓木拱矣 mù mù gǒng yǐ死而死矣 sǐ ér sǐ yǐ大事去矣 dà shì qù yǐ

这几个都是通用规范汉字,多元汉字与图形符号输入法(多元码)可以查出各字的信息,自带的九万词汇还能打出大量词汇.直接上网搜索也能查到所有汉字的信息.例如:【哉】 1381号通用规范汉字.9画.zāi.呜呼哀哉.【巍】3841号通

矣拼音: [yǐ] 部首:矢部 笔画:7笔 五笔:CTDU释义:文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).

矣 拼 音 yǐ 部 首 矢 笔 画 7 五 行 土 五 笔 ctdu 基本释义 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).详细释义 〈助〉(形声.小篆字形,上面是“以”字,下面是“矢”.从矢,以声.“以”也可以理解为象矢飞逝的声音,是完成的语气.本义:语气词.是“了”) 表示完成时态 骨尽矣,而两狼之并驱如故.《聊斋志异狼三则》表示坚决、肯定 德薄而位尊,知小而谋大,力小而任重,鲜不及矣!《易系辞下》确实 .如:吾老矣 表示感叹 .如:毒矣哉;大矣哉 相关组词 惫矣 鲜矣 尚矣 足矣 矣哉 矣乎 已矣 某矣 傍矣川 笑矣乎 悔之晚矣 吾道东矣是谓过矣 至矣尽矣

垂垂老矣造句 垂垂老矣,遂返故里,修成六书.”早已遍布缝隙洞穴,垂垂老矣.而且即使完成了,我已垂垂老矣.今?丈八十有七,余亦垂垂老矣.的翩翩少年,如今已经垂垂老矣.诗旧情相忆,均垂垂老矣!此时,他年逾60,垂垂老矣.我也曾年轻过,现在却垂垂老矣.而我自己也已垂垂老矣.姚广孝则年近七旬,已是垂垂老矣.

矣可以组什么词 : 某矣、 矣哉、 已矣、 矣乎、 笑矣乎、 傍矣川、 悔之晚矣、 扫地尽矣、 瞠乎后矣、 翩其反矣、 思过半矣、 悔之矣、 墓木拱矣、 吾道东矣、 耗矣哀哉、 阅人多矣、 大事去矣、 至矣尽矣、 能事毕矣、 无噍类矣、 死而死矣、 叹观止矣、 朝闻道,夕死可矣、 嘤其鸣矣,求其友声

ei

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com